Xem tử vi 2017

Mậu Tuất

119 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Bình địa Mộc - Gỗ đồng bằng

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mệnh năm 1898

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: