Xem tử vi 2017

Nhâm Dần

115 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần nam mệnh năm 1902

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: