Xem tử vi 2017

Nhâm Tí

105 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Nhâm Tí nữ mệnh năm 1912

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: