Xem tử vi 2017

Nhâm Tuất

95 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh năm 1922

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: