Xem tử vi 2018

Ất Mùi

3 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Ất Mùi nam mệnh năm 2015

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn