Xem tử vi 2018

Bính Ngọ

52 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ nam mệnh năm 1966

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão