Xem tử vi 2018

Bính Thân

2 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Bính Thân nữ mệnh năm 2016

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tí, Thìn

Kỵ tuổi: Hợi, Dần, Tỵ