Xem tử vi 2018

Canh Dần

8 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Canh Dần nam mệnh năm 2010

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Ngọ, Tuất

Kỵ tuổi: Tỵ, Thân, Hợi