Xem tử vi 2018

Canh Ngọ

88 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Lộ bàng Thổ - Đất bên đường

Xem tử vi tuổi Canh Ngọ nữ mệnh năm 1930

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Thổ gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: