Xem tử vi 2018

Canh Ngọ

88 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Lộ bàng Thổ - Đất bên đường

Xem tử vi tuổi Canh Ngọ nam mệnh năm 1930

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Thổ gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: