Xem tử vi 2018

Đinh Mão

91 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Đinh Mão nữ mệnh năm 1927

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: