Xem tử vi 2018

Đinh Tỵ

101 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ nam mệnh năm 1917

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Thổ gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: