Xem tử vi 2018

Giáp Dần

104 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Giáp Dần nữ mệnh năm 1914

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: