Xem tử vi 2018

Giáp Ngọ

124 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ nữ mệnh năm 1894

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: