Xem tử vi 2018

Giáp Ngọ

4 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ nữ mệnh năm 2014

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão