Xem tử vi 2018

Giáp Tí

94 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Hải Trung Kim - Vàng trong biển

Xem tử vi tuổi Giáp Tí nam mệnh năm 1924

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: