Xem tử vi 2018

Giáp Tuất

84 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Sơn đầu hỏa - Lửa trên núi

Xem tử vi tuổi Giáp Tuất nữ mệnh năm 1934

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Dần, Ngọ

Kỵ tuổi: Sửu, Thìn, Mùi