Xem tử vi 2018

Kỷ Tỵ

89 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ nữ mệnh năm 1929

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: