Xem tử vi 2018

Mậu Thân

110 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Đại trạch Thổ - Đất nền nhà

Xem tử vi tuổi Mậu Thân nam mệnh năm 1908

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Thổ gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: