Xem tử vi 2018

Mậu Thìn

90 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mệnh năm 1928

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: