Xem tử vi 2018

Mậu Thìn

90 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nam mệnh năm 1928

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: