Xem tử vi 2018

Mậu Thìn

30 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nam mệnh năm 1988

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu