Xem tử vi 2018

Mậu Tuất

120 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Bình địa Mộc - Gỗ đồng bằng

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mệnh năm 1898

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: