Xem tử vi 2018

Nhâm Ngọ

76 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Dương liễu mộc - Gỗ dương liễu

Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ mệnh năm 1942

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão