Xem tử vi 2018

Nhâm Ngọ

76 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Dương liễu mộc - Gỗ dương liễu

Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ nam mệnh năm 1942

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão