Xem tử vi 2018

Nhâm Thân

26 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kiếm phong Kim - Vàng chuôi kiếm

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân nam mệnh năm 1992

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tí, Thìn

Kỵ tuổi: Hợi, Dần, Tỵ