Xem tử vi 2018

Nhâm Thìn

6 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn nữ mệnh năm 2012

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu