Xem tử vi 2018

Quý Mùi

75 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Dương liễu mộc - Gỗ dương liễu

Xem tử vi tuổi Quý Mùi nữ mệnh năm 1943

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn