Xem tử vi 2018

Quý Mùi

75 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Dương liễu mộc - Gỗ dương liễu

Xem tử vi tuổi Quý Mùi nam mệnh năm 1943

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn