Xem tử vi 2018

Quý Mùi

15 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Dương liễu mộc - Gỗ dương liễu

Xem tử vi tuổi Quý Mùi nam mệnh năm 2003

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Địa Võng: tai tiếng, coi chừng tù tội

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn