Xem tử vi 2018

Quý Sửu

105 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Quý Sửu nữ mệnh năm 1913

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: