Xem tử vi 2018

Quý Sửu

105 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Quý Sửu nam mệnh năm 1913

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: