Xem tử vi 2018

Quý Tỵ

5 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ nữ mệnh năm 2013

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Dậu, Sửu

Kỵ tuổi: Thân, Hợi, Dần