Xem tử vi 2018

Tân Dậu

97 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Thạch lựu mộc - Cây lựu trên đá

Xem tử vi tuổi Tân Dậu nam mệnh năm 1921

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Sửu, Tỵ

Hợp tuổi: Tí, Mão, Ngọ

Kỵ tuổi: