Xem tử vi 2018

Tân Hợi

107 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Tân Hợi nam mệnh năm 1911

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: