Xem tử vi 2018

Tân Mão

67 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Tân Mão nữ mệnh năm 1951

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Mùi, Hợi

Kỵ tuổi: Ngọ, Dậu, Tí