Xem tử vi 2018

Tân Mão

7 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Tân Mão nam mệnh năm 2011

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Hợp tuổi: Mùi, Hợi

Kỵ tuổi: Ngọ, Dậu, Tí