Xem tử vi 2018

Tân Sửu

117 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Bích thượng Thổ - Đất tò vò

Xem tử vi tuổi Tân Sửu nam mệnh năm 1901

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Thổ gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: