Xem tử vi 2020

Ất Mùi

5 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Ất Mùi nữ mệnh năm 2015

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn