Xem tử vi 2020

Bính Ngọ

114 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ nữ mệnh năm 1906

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Thủy gặp năm Thổ: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: