Xem tử vi 2020

Bính Tuất

74 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Ốc Thượng Thổ - Đất nóc nhà

Xem tử vi tuổi Bính Tuất nam mệnh năm 1946

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Dần, Ngọ

Kỵ tuổi: Sửu, Thìn, Mùi