Xem tử vi 2020

Canh Ngọ

90 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Lộ bàng Thổ - Đất bên đường

Xem tử vi tuổi Canh Ngọ nữ mệnh năm 1930

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: