Xem tử vi 2020

Canh Ngọ

30 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Lộ bàng Thổ - Đất bên đường

Xem tử vi tuổi Canh Ngọ nữ mệnh năm 1990

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Thiên Tinh: bị thưa kiện, thị phi

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão