Xem tử vi 2020

Canh Ngọ

30 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Lộ bàng Thổ - Đất bên đường

Xem tử vi tuổi Canh Ngọ nam mệnh năm 1990

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão