Xem tử vi 2020

Canh Tuất

50 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Canh Tuất nữ mệnh năm 1970

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Dần, Ngọ

Kỵ tuổi: Sửu, Thìn, Mùi