Xem tử vi 2020

Canh Tuất

50 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Canh Tuất nam mệnh năm 1970

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Dần, Ngọ

Kỵ tuổi: Sửu, Thìn, Mùi