Xem tử vi 2020

Giáp Ngọ

6 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ nữ mệnh năm 2014

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão