Xem tử vi 2020

Mậu Ngọ

102 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mệnh năm 1918

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Hỏa gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: