Xem tử vi 2020

Mậu Ngọ

42 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mệnh năm 1978

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Địa Võng: tai tiếng, coi chừng tù tội

Mệnh: Hỏa gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão