Xem tử vi 2020

Nhâm Ngọ

78 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Dương liễu mộc - Gỗ dương liễu

Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ nam mệnh năm 1942

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Mộc gặp năm Thổ: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão